Så säljer vi er bostad

Första mötet i bostaden

Vi träffas och diskuterar alla delar i bostadsaffären. Vi marknads- värderar bostaden och ser över den ekonomiska situationen för säljaren, vad får man kvar i ”handen” när allting är betalt, lån skatter m.m. Besöket är naturligtvis kostnadsfritt.

När vi fått Ert förtroende

Då tecknas ett förmedlingsuppdrag, det pris som skrivs in i förmedlingsuppdraget ska Ni kunna acceptera som ett tänkbart försäljningspris. Vi tillsammans gör upp en tidsplan, fotograferar, upprättar en beskrivning av bostaden, upprättar en frågelista. Lagen säger också att Du som säljare inte får underlåta att informera om eventuella skador på bostaden som Du vet om.

Förarbeten och presentation

Ytterligare faktainsamling sker därefter på mäklarens kontor, kontroller av befintliga lån, panter (säkerheter), servitut, områdesplaner, professionella planritningar, finansieringsupplägg etc.
Vi utformar en objektsbeskrivning av bostaden med text, bilder och ritningar och övrig faktainformation.
Objektbeskrivningen går vi sedan igenom med säljaren för kontroll och godkännande.

Marknadsföring

Vi marknadsför bostaden heltäckande, självklart vill man som säljare ha ut högsta marknadspris för sin bostad, det gäller att nå så många seriösa spekulanter som möjligt. När bostaden är inlagd i våra system så matchar vi bostaden med våra kunder i kundregistret. Information skickas ut per post eller via mail.
Bostaden utannonseras i tidningar och marknadsförs på Internet. Bostaden finns på vår hemsida och finns dessutom med på alla stora bostadssajter.

Visning

Tid för visning bestämmer vi tillsammans. Vi ger information om hur man kan förbereda sig för en visning. Ni kan i lugn och ro överlämna visningen till oss, vi tar hand om allting. Visningen är ett tillfälle när alla marknadsinsatser och allt arbete skall ge utdelning. Vi arbetar både med öppna visningar och med visningar där vi bara accepterar bokade besök, beroende på marknad och Era önskemål. På visningen informeras spekulanterna vad avser köparens undersökningsplikt. Efteråt har vi en redovisning av visningen för säljaren.

Budgivning/prisförhandling

Vi sköter alla förhandlingar med spekulanterna och löpande rapportering sker till säljaren enligt säljarens önskemål. Om det finns flera spekulanter genomförs en budgivning. Spekulanterna informeras noga av oss hur budgivningen genomförs, finansiering och tidsplan.
Det är alltid säljaren som bestämmer vem man vill sälja till, oavsett bud.

Kontraktsskrivning

Om spekulanten och säljaren är överens är spekulanten därmed köpare.
Vi upprättar ett köpekontrakt med säljarens och köparens avsikter. Vi går igenom med säljare och köpare kontraktets innebörd. Praxis i branschen är att man som köpare erlägger en handpenning på 10 % av köpeskillingen i samband med köpekontraktets undertecknande. Finns villkor i köpekontraktet för köpets fullbordan, deponeras handpenningen på ett klientmedelskonto i bank, tills det är klarlagt om villkoren uppfylls eller ej. När villkoren är uppfyllda betalas handpenningen ut till säljaren, i annat fall återbetalas handpenningen till köparen.
En viktig sak att veta är att affären är öppen till dess att köpekontrakt är undertecknad av både säljare och köpare.

Vi kallar till tillträde, om tid och plats. Vi förbereder alla handlingar som skall vara klara till tillträdesdagen: köpebrev, likvidavräkning, ev. låneövertag, ev. lösen av säljarens lån etc..
Alla handlingar som är nödvändiga för affärens fullbordan.

Kapitalvinstberäkning/Deklaration

I förmedlingsarvodet ingår att vi tillsammans med säljaren gör en kapitalvinstberäkning (så man vet vad man rent ekonomiskt har att röra sig med innan det är dags för deklaration) och en komplett deklaration för beräknande av realisationsvinst. Vi upprättar färdiga deklarationsblanketter som skall bifogas den vanliga deklarationen.

Vidare kontakt

Vi vill hålla kontakten med våra kunder, säljare som köpare. Behöver Ni råd avseende lokala hantverkare, avstyckningar, värderingar eller som stöd i bostadsbytartankar eller andra bostadsfrågor så ta kontakt med oss.
Vi gör vad vi kan för att hjälpa till!

Ersättningsbostad

Vi hjälper till att anskaffa ersättningsbostad åt våra säljare i första hand. Vi har kontakt och ombesörjer uthyrning av hyreslägenheter åt en del privata fastighetsägare.