Mäklarhuset i Sala AB

Sala - Salberga - Videgatan 10


Tomtmark för bostadsändamål på Salberga i Sala tätort.


Adress: Videgatan 10, Salberga
Fastighetsbeteckning: Kristina 4:277
Pris: 1 400 000 utgångspris

Byggnad


Allmänt om fastigheten

Upplåtelseform: Friköpt
Boendeform: Tomt
Taxeringskod: 310
Taxeringvärde: 660 000 kr
Planbestämmelser: Strömsbacka, Josefsdalsvägen, del av kristina 4:241 mfl Detaljplan, beslutad Datum: 2006-09-07 Genomförande: Början 2008-02-29 slut 2023-02-28
Servitut etc: Last, Ledningsrätt: Vatten och avlopp, 1981-191
Last, Officialservitut: Avlopp, 19-SAS-856
Last, Officialservitut: Vattenledning, 19-SAS-856
Fastigheten omfattas av en detaljplan från 2008-02-28. Planen anger bostadsändamål med högsta byggnadshöjd om 6,5 meter. Genomförandetiden går ut 2023-02-28. Byggrätten uppgår enligt detaljplanen till 1 100 kvm BTA bostäder.

Dokument och länkar


Mäklare: Per Lindgren
Kontor: 0224-130 60
Mobil: 070-561 71 70
E-post: per.lindgren@maklarhusetisala.se

Intresseanmälan - kontakta mig angående detta objekt

Namn:
E-post:
Telefon:
HitCounter